player25
Cờ nhanh: 2155 W316D37L278
Cờ chậm: 2496 W105D45L39)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Robo (2319) player25 (2111) 73F
2 win player25 (2098) muathubuon (2009) 32F
3 win muathubuon (2023) player25 (2084) 20F
4 win player25 (2067) smartooi (2127) 21F
5 win AAhUi (1646) player25 (2494) 21S
6 win cheungwcc (2367) player25 (2482) 32S
7 win player25 (2469) cheungwcc (2380) 26S
8 win BigBrothers (2037) player25 (2075) 16F
9 win player25 (2060) BigBrothers (2052) 34F
10 draw player25 (2470) HaoVu (2408) 19S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by player25, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames