player25
Cờ nhanh: 2348 W302D35L259
Cờ chậm: 2455 W100D41L39)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win hongkong1997 (2399) player25 (2311) 76F
2 win Mahathir91 (2196) player25 (2265) 30F
3 win tulatui (2078) player25 (2255) 32F
4 win maitanquan (2220) player25 (2240) 52F
5 lose jong_ (2384) player25 (2297) 50F
6 draw CuuVyHo (2516) player25 (2452) 88S
7 lose player25 (2329) DIEMTRAN (2322) 72F
8 win player25 (2292) gai__uongbi (2375) 64F
9 win player25 (2265) hongkong1997 (2199) 55F
10 win player25 (2226) tieuthu_alin (2345) 46F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by player25, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames