phuocanh2007
Cờ nhanh: 1438 W86D0L131
Cờ chậm: 1628 W2370D218L2337)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose callaway (1673) phuocanh2007 (1643) 56S
2 win DuAm (1555) phuocanh2007 (1630) 46S
3 win ntnu8789 (1598) phuocanh2007 (1615) 42S
4 lose tokay (1692) phuocanh2007 (1629) 37S
5 lose phuocanh2007 (1643) tokay (1678) 50S
6 lose phuocanh2007 (1653) hackbegin (1858) 50S
7 lose hackbegin (1848) phuocanh2007 (1663) 31S
8 lose phuocanh2007 (1678) haiming (1685) 46S
9 win davu (1688) phuocanh2007 (1662) 1S
10 win phuocanh2007 (1645) davu (1705) 38S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by phuocanh2007, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames