phungtiep
Cờ nhanh: 2671 W92D2L3
Cờ chậm: 2696 W103D2L0)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win phungtiep (2687) Tiepboy1st (2452) 29S
2 win phungtiep (2662) Tiepboy1st (2424) 23F
3 win phungtiep (2642) Tiepboy1st (2444) 17F
4 win phungtiep (2620) Tiepboy1st (2458) 23F
5 win phungtiep (2667) Tiepboy1st (2472) 24S
6 win phungtiep (2600) Tiepboy1st (2412) 20F
7 win phungtiep (2645) Tiepboy1st (2484) 31S
8 win so3209 (1627) phungtiep (2599) 21F
9 win phungtiep (2576) Tiepboy1st (2426) 29F
10 win phungtiep (2636) Tiepboy1st (2396) 24S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by phungtiep, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames