phungtiep
Cờ nhanh: 2727 W95D2L3
Cờ chậm: 2722 W106D2L0)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Tiepboy1st (2465) phungtiep (2709) 23F
2 win phungtiep (2690) Tiepboy1st (2484) 21F
3 win phungtiep (2714) Tiepboy1st (2465) 30S
4 win phungtiep (2671) Tiepboy1st (2451) 12F
5 win phungtiep (2705) Tiepboy1st (2474) 15S
6 win phungtiep (2696) Tiepboy1st (2483) 18S
7 win phungtiep (2687) Tiepboy1st (2452) 29S
8 win phungtiep (2662) Tiepboy1st (2424) 23F
9 win phungtiep (2642) Tiepboy1st (2444) 17F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames