phucnguyen
Cờ nhanh: 1809 W80D8L64
Cờ chậm: 2134 W2936D693L2551)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win gunz (2228) phucnguyen (2115) 33S
2 win lithong (2002) phucnguyen (2103) 1S
3 win Coabc (2015) phucnguyen (2090) 41S
4 win phucnguyen (2074) Huyen99 (2099) 48S
5 lose Huyen99 (2083) phucnguyen (2090) 88S
6 lose dongqtsc (1973) phucnguyen (2110) 29S
7 lose phucnguyen (2131) dongqtsc (1952) 43S
8 win danhtuan (1964) phucnguyen (2120) 31S
9 win phucnguyen (2106) tentenen (2067) 30S
10 draw tentenen (2066) phucnguyen (2107) 82S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by phucnguyen, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames