phongtran_4
Cờ nhanh: 1511 W5D0L5
Cờ chậm: 2116 W640D196L628)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose phongtran_4 (2128) TSC (2235) 28S
2 win prairie1000 (2072) phongtran_4 (2114) 17S
3 win Xula712 (2031) phongtran_4 (2086) 69S
4 lose phongtran_4 (2104) kinhphuyen (2038) 26S
5 lose tomnguyen246 (2105) phongtran_4 (2120) 30S
6 lose nguyenthong (2021) phongtran_4 (2139) 73S
7 lose phongtran_4 (2151) dungphamtir (2278) 43S
8 win congcan1969 (2135) phongtran_4 (2136) 22S
9 lose cosmo2013 (2281) phongtran_4 (2160) 27S
10 lose cosmo2013 (2253) phongtran_4 (2188) 15S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by phongtran_4, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames