phongtran_4
Cờ nhanh: 1511 W5D0L5
Cờ chậm: 1986 W485D148L469)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Tranthehuong (2117) phongtran_4 (1998) 37S
2 win TienToLaoNha (2038) phongtran_4 (1981) 90S
3 win phongtran_4 (1968) kongfu2016 (2015) 49S
4 lose kongfu2016 (2003) phongtran_4 (1980) 2S
5 lose David30 (2057) phongtran_4 (1994) 30S
6 lose phongtran_4 (2008) Tuantutrang (2052) 85S
7 lose phongtran_4 (2021) anhlanh (2110) 83S
8 lose anhlanh (2096) phongtran_4 (2035) 49S
9 win Totden4321 (2183) phongtran_4 (2014) 22S
10 lose phongtran_4 (2026) danghien68 (2126) 29S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by phongtran_4, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames