phonghang
Cờ nhanh: 2298 W82D2L56
Cờ chậm: 2352 W392D52L326)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win sony2m (2393) phonghang (2335) 27S
2 win Jastip (2206) phonghang (2310) 38S
3 draw phonghang (2320) Vantosg (2136) 14S
4 win Phu2006 (2200) phonghang (2294) 36S
5 win chicothang (2168) phonghang (2282) 34S
6 win sontay (2179) phonghang (2269) 23S
7 draw phonghang (2271) sontay (2177) 40S
8 lose jet_kun_doo (2125) phonghang (2312) 33F
9 win Johnly0001 (2311) phonghang (2278) 10F
10 win tika (2305) phonghang (2235) 28S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by phonghang, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames