phongdepzai
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1676 W6490D1119L8083)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw truongson45 (1681) phongdepzai (1676) 32S
2 win samtingwongg (1603) phongdepzai (1662) 46S
3 win phongdepzai (1648) QuyenNgo (1587) 27S
4 win QuyenNgo (1602) phongdepzai (1633) 20S
5 win samtingwongg (1633) phongdepzai (1617) 44S
6 lose novaia (1664) phongdepzai (1632) 42S
7 lose ABC2020_Tuan (1704) phongdepzai (1646) 36S
8 win ABC2020_Tuan (1722) phongdepzai (1628) 77S
9 win phongdepzai (1615) khaicuoc (1544) 39S
10 lose phongdepzai (1628) luuluyen50 (1723) 34S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by phongdepzai, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames