phongdepzai
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1645 W6021D1033L7561)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose phucknguyen (1884) phongdepzai (1654) 42S
2 lose phongdepzai (1663) phucknguyen (1875) 71S
3 win phuong69800 (1654) phongdepzai (1647) 49S
4 lose phongdepzai (1664) nducson1954 (1625) 21S
5 lose phongdepzai (1682) nducson1954 (1607) 30S
6 lose Dangdinhlan (1679) phongdepzai (1698) 43S
7 lose phongdepzai (1710) NguyenVu_57 (1842) 28S
8 lose phongdepzai (1722) NguyenVu_57 (1830) 38S
9 lose phongdepzai (1732) truyen (1926) 35S
10 lose phongdepzai (1742) truyen (1916) 23S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by phongdepzai, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames