phieudu2015
Cờ nhanh: 2341 W49D3L16
Cờ chậm: 1845 W550D268L514)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win tieudennis (1733) phieudu2015 (1833) 32S
2 draw tieudennis (1730) phieudu2015 (1836) 40S
3 lose phieudu2015 (1865) MinhDaiUy (1905) 33S
4 lose phieudu2015 (1884) Ton_Vu (1768) 42S
5 win tieudennis (1722) phieudu2015 (1873) 29S
6 draw truongky2 (1763) phieudu2015 (1876) 21S
7 lose phieudu2015 (1896) Suleman (1744) 32S
8 win phieudu2015 (1880) Tazran (1893) 53S
9 win huan (1835) phieudu2015 (1865) 26S
10 lose MinhDaiUy (1879) phieudu2015 (1877) 36S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by phieudu2015, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames