phibach_30
Cờ nhanh: 2284 W636D83L582
Cờ chậm: 2274 W182D40L109)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw phibach_30 (2274) mani (2263) 43S
2 lose mani (2246) phibach_30 (2291) 27S
3 lose phibach_30 (2302) danielwcc (2439) 25S
4 win phibach_30 (2292) Dungvp (2111) 16S
5 win Dungvp (2122) phibach_30 (2281) 63S
6 win phibach_30 (2266) zcj (2262) 40S
7 lose zcj (2245) phibach_30 (2283) 18S
8 win mylexuan (2269) phibach_30 (2267) 17S
9 win icchanm (1966) phibach_30 (2251) 76S
10 lose huyquan (2100) phibach_30 (2272) 13S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by phibach_30, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames