phi_dao123
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1907 W61D0L39)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win phi_dao123 (1890) levantuan (1939) 24S
2 lose phi_dao123 (1905) levantuan (1924) 15S
3 win phi_dao123 (1893) choicohocdoi (1760) 77S
4 lose phi_dao123 (1907) yank (1968) 56S
5 win phi_dao123 (1896) Aqt (1737) 21S
6 win phi_dao123 (1881) chyau (1862) 19S
7 lose phi_dao123 (1898) BinhCR (1864) 25S
8 lose phi_dao123 (1912) hiepqn (1956) 38S
9 win phi_dao123 (1898) dando2008 (1839) 44S
10 win phi_dao123 (1883) hungky (1879) 21S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by phi_dao123, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames