phi99
Cờ nhanh: 1453 W1822D37L1859
Cờ chậm: 1499 W81D4L76)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose phi99 (1470) Boohoo (1408) 87F
2 win phi99 (1455) Boohoo (1423) 40F
3 lose mphuong2012 (1411) phi99 (1472) 22F
4 win phi99 (1458) mphuong2012 (1425) 27F
5 win phi99 (1444) taogiaphu99 (1402) 19F
6 lose tlnviet (1507) phi99 (1458) 43F
7 lose namcam666 (1368) phi99 (1477) 54F
8 win phi99 (1464) namcam666 (1381) 29F
9 lose LePhiPhung (1517) phi99 (1478) 36F
10 lose phi99 (1493) fanpi (1504) 1F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by phi99, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames