phat_tam1
Cờ nhanh: 1998 W4317D121L3848
Cờ chậm: 1928 W190D13L142)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose phat_tam1 (2014) ITPC (1992) 17F
2 lose ITPC (1975) phat_tam1 (2031) 46F
3 win phat_tam1 (2019) Hoang_Cuong (1920) 34F
4 win phat_tam1 (2006) Hoang_Cuong (1933) 76F
5 win taitile (2050) phat_tam1 (1989) 25F
6 lose Manh1960 (1841) phat_tam1 (2009) 28F
7 win phat_tam1 (1998) Manh1960 (1852) 30F
8 win LeThuy88888 (1955) phat_tam1 (1983) 31F
9 lose phat_tam1 (2000) LeThuy88888 (1938) 30F
10 lose phat_tam1 (2010) thuanuaroi11 (2186) 43F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by phat_tam1, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames