phaomaxe2020
Cờ nhanh: 1510 W6D0L6
Cờ chậm: 1947 W62D4L40)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose eCheck (1510) phaomaxe2020 (1526) 58F
2 lose phaomaxe2020 (1546) D_co_cau_bai (1513) 31F
3 lose D_co_cau_bai (1495) phaomaxe2020 (1564) 30F
4 win sanghatommy (1513) phaomaxe2020 (1550) 27F
5 win phaomaxe2020 (1536) luyenchien (1501) 17F
6 win phaomaxe2020 (1932) sothich (1925) 24S
7 lose sothich (1908) phaomaxe2020 (1949) 22S
8 win phaomaxe2020 (1517) DangDoi (1647) 27F
9 win dan_nha_que (2001) phaomaxe2020 (1912) 36S
10 win Kimle1501 (1819) phaomaxe2020 (1885) 23S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by phaomaxe2020, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames