phao1234
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1490 W420D39L439)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Duy77 (1554) phao1234 (1504) 28S
2 lose Phat1947 (1556) phao1234 (1518) 36S
3 win LEGION (1500) phao1234 (1503) 41S
4 lose LEGION (1483) phao1234 (1520) 50S
5 lose phao1234 (1533) ducnguyen86 (1607) 34S
6 lose philiplua10 (1571) phao1234 (1548) 39S
7 lose phao1234 (1564) philiplua10 (1555) 48S
8 win Fuan4 (1604) phao1234 (1547) 28S
9 lose nth07 (1689) phao1234 (1559) 41S
10 lose phao1234 (1571) tkvu (1689) 44S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by phao1234, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames