phantom
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2634 W233D29L13)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win dinh2005 (2035) phantom (2632) 26S
2 win vandoanh (2074) phantom (2629) 21S
3 win phantom (2626) vandoanh (2077) 35S
4 win vandoanh (2080) phantom (2623) 19S
5 win phantom (2620) vandoanh (2083) 14S
6 win N0N (1588) phantom (2619) 25S
7 win phantom (2618) N0N (1589) 30S
8 win phantom (2600) trum_mafia (2360) 42S
9 draw trum_mafia (2345) phantom (2615) 30S
10 win phantom (2609) gerald99 (2248) 17S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by phantom, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames