phan_nhan
Cờ nhanh: 1838 W3512D262L3819
Cờ chậm: 2011 W3145D428L3312)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win CSC (1808) phan_nhan (1823) 24F
2 lose phan_nhan (1833) Peter_150 (2026) 56F
3 lose Peter_150 (2016) phan_nhan (1843) 24F
4 lose TTTTTT6 (1849) phan_nhan (1859) 31F
5 win phan_nhan (1843) BabyPiggy (1863) 44F
6 win hung (1859) phan_nhan (1827) 34F
7 lose phan_nhan (1840) spykid (1931) 45F
8 lose spykid (1917) phan_nhan (1854) 16F
9 lose autopia (1844) phan_nhan (1870) 20F
10 lose Khoa_satthu1 (1932) phan_nhan (1884) 27F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by phan_nhan, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames