peterphan123
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1398 W8166D243L12123)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose thuhang73 (1473) peterphan123 (1383) 40S
2 lose peterphan123 (1397) thuhang73 (1459) 35S
3 lose thucvt67 (1427) peterphan123 (1412) 33S
4 win peterphan123 (1394) quangtri (1476) 32S
5 lose quangtri (1462) peterphan123 (1408) 34S
6 lose peterphan123 (1398) softvoice722 (1397) 41S
7 lose peterphan123 (1412) halfmoonbay (1453) 41S
8 lose halfmoonbay (1438) peterphan123 (1427) 33S
9 lose hhkee (1449) peterphan123 (1442) 34S
10 lose peterphan123 (1457) Kxl2222 (1489) 33S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by peterphan123, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames