peter1980
Cờ nhanh: 1778 W129D0L239
Cờ chậm: 2077 W76D2L34)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose van_hoi_hoa (1667) peter1980 (1797) 12F
2 win van_hoi_hoa (1679) peter1980 (1785) 29F
3 win satco (1713) peter1980 (1771) 13F
4 win satco (1728) peter1980 (1756) 35F
5 lose hoctap2 (1698) peter1980 (1774) 42F
6 win hoctap2 (1712) peter1980 (1760) 22F
7 win syhc (1712) peter1980 (1746) 19F
8 win johnchow2013 (1697) peter1980 (1732) 45F
9 lose johnchow2013 (1679) peter1980 (1750) 32F
10 lose lam1van (1758) peter1980 (1766) 40F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by peter1980, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames