perryminh1
Cờ nhanh: 1986 W105D15L72
Cờ chậm: 2139 W390D90L317)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw sauruou71 (1965) perryminh1 (1986) 36F
2 win perryminh1 (1970) sauruou71 (1981) 38F
3 lose hung_chi (2060) perryminh1 (2157) 36S
4 lose perryminh1 (1987) donguyenkta (1934) 36F
5 win vubach (2006) perryminh1 (1970) 59F
6 lose Hoabinhchau (2065) perryminh1 (2176) 27S
7 lose Tranthehuong (2182) perryminh1 (2192) 27S
8 win chienbinhabc (1870) perryminh1 (1957) 33F
9 win perryminh1 (1943) chienbinhabc (1884) 13F
10 win hoangd61 (2071) perryminh1 (2180) 55S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by perryminh1, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames