pennsylvania
Cờ nhanh: 1717 W106D17L112
Cờ chậm: 2493 W103D37L51)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Honglong (2306) pennsylvania (2538) 48S
2 win taurus9999 (2136) pennsylvania (2533) 45S
3 win xuan8303 (2080) pennsylvania (2524) 18S
4 lose pennsylvania (2561) MuaBui (2478) 55S
5 draw pennsylvania (2565) thuyen1960 (2493) 15S
6 draw pennsylvania (2572) trum_mafia (2456) 38S
7 draw pennsylvania (2583) ParisByNight (2394) 22S
8 lose pennsylvania (1761) woknam (1540) 16F
9 lose pennsylvania (1781) tuthanxam (1984) 18F
10 lose pennsylvania (1826) kocon (1599) 24F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by pennsylvania, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames