pc121268
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1956 W1865D258L1512)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win coolman714 (1680) pc121268 (1939) 51S
2 draw pc121268 (1939) TH13N (1911) 194S
3 lose wines888 (1817) pc121268 (1959) 25S
4 win texsy (1905) pc121268 (1945) 63S
5 win pc121268 (1930) texsy (1920) 26S
6 draw pc121268 (1933) Joan17 (1833) 108S
7 win pc121268 (1918) hoangc14 (1902) 41S
8 lose VinhQ123 (1822) pc121268 (1937) 55S
9 win pc121268 (1924) VinhQ123 (1835) 31S
10 win KiemSiDaTinh (1897) pc121268 (1909) 30S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by pc121268, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames