pc121268
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1662 W1454D202L1174)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win pc121268 (1651) redragon (1500) 29S
2 lose hoantrinh (1617) pc121268 (1668) 62S
3 win pc121268 (1658) loildvn (1469) 33S
4 lose pc121268 (1673) jaco_vu (1701) 33S
5 lose chung2016 (1626) pc121268 (1690) 53S
6 lose pc121268 (1708) Naux11 (1637) 69S
7 win pc121268 (1694) hathubatee (1638) 18S
8 win hathubatee (1653) pc121268 (1679) 34S
9 lose pc121268 (1696) Bach_Ma (1639) 33S
10 lose pc121268 (1712) cafelacson (1686) 27S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by pc121268, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames