ongkien
Cờ nhanh: 1406 W23D2L38
Cờ chậm: 1789 W3942D1061L3608)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw anhutnhi (1855) ongkien (1787) 148S
2 win ongkien (1772) dac1234 (1770) 20S
3 lose Tieulong19 (1824) ongkien (1786) 40S
4 win hoavinh (1855) ongkien (1768) 56S
5 win ongkien (1749) hoavinh (1874) 45S
6 lose bacbinhhd (1646) ongkien (1764) 10S
7 draw ongkien (1762) johnwinng (1855) 103S
8 win johnwinng (1874) ongkien (1743) 41S
9 win ongkien (1726) ed1099 (1773) 19S
10 lose ed1099 (1758) ongkien (1741) 23S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by ongkien, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames