oldwoodd
Cờ nhanh: 1419 W365D12L534
Cờ chậm: 1734 W4041D462L5240)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose oldwoodd (1749) si999 (1755) 29S
2 win oldwoodd (1734) Bobobogordon (1716) 41S
3 win Bobobogordon (1732) oldwoodd (1718) 52S
4 win oldwoodd (1700) vuthanhccbkx (1783) 34S
5 lose mousedeer (1952) oldwoodd (1709) 18S
6 lose oldwoodd (1720) hamvui77 (1856) 34S
7 win oldwoodd (1707) ngong (1622) 40S
8 win oldwoodd (1688) macmedoi (1812) 38S
9 lose oldwoodd (1700) macmedoi (1800) 33S
10 win khoatung (1651) oldwoodd (1686) 16S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by oldwoodd, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames