ohio
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2036 W561D525L524)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose ohio (2055) DaiCaXoan (1953) 16S
2 lose ohio (2070) haubui (2075) 29S
3 draw ohio (2070) Giangnv (2093) 14S
4 win ohio (2058) CBDR (1933) 23S
5 lose ohio (2077) elodie01 (1957) 34S
6 win ohio (2065) tomhi12 (1942) 45S
7 draw ohio (2071) luucotuong (1830) 31S
8 win ohio (2057) vtt232 (2013) 27S
9 draw ohio (2057) Thieusaigon (2082) 51S
10 win ohio (2043) choikhongban (1979) 37S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by ohio, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames