oaktown
Cờ nhanh: 1924 W1478D210L1477
Cờ chậm: 1932 W487D135L445)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win covuichoi (1923) oaktown (1890) 21F
2 lose Huyet_KiemSG (2116) oaktown (1909) 73F
3 lose cophonui (2005) oaktown (1936) 51F
4 win nuinhan (1750) oaktown (1914) 39F
5 win FengLin (1959) oaktown (1878) 46F
6 lose anhGMdayEm (1817) oaktown (1916) 21F
7 lose oaktown (1946) Ha2006 (1974) 47F
8 win zeros (2108) oaktown (1902) 47F
9 win oaktown (1870) anhGMdayEm (1886) 34F
10 win Ha2006 (2082) oaktown (1824) 33F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by oaktown, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames