oaktown
Cờ nhanh: 2040 W2150D312L2131
Cờ chậm: 1932 W487D135L445)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Zhangfeng (1896) oaktown (2016) 42F
2 win oaktown (1992) baocong282 (1859) 46F
3 win vitcoi (2069) oaktown (1953) 79F
4 draw jutta (1977) oaktown (1952) 44F
5 win oaktown (1922) le_binh85 (1898) 43F
6 lose CanhT (1991) oaktown (1951) 23F
7 win giaquy (1976) oaktown (1934) 102F
8 lose oaktown (1971) anhGMdayEm (1876) 30F
9 win taixmen (1845) oaktown (1946) 40F
10 lose Bomayday (1868) oaktown (1985) 30F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by oaktown, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames