nvd
Cờ nhanh: 1416 W1D0L8
Cờ chậm: 1645 W378D37L341)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Sonabulance (1556) nvd (1664) 20S
2 win thichgai (1656) nvd (1648) 49S
3 win Z68 (1510) nvd (1636) 41S
4 lose smartchess (1681) nvd (1651) 54S
5 win nvd (1634) winchip1 (1678) 48S
6 lose TN2020 (1677) nvd (1649) 18S
7 win nvd (1636) michaeltan (1539) 50S
8 win kontum1 (1550) nvd (1623) 97S
9 lose v2017 (1621) nvd (1639) 17S
10 draw cotuong99 (1664) nvd (1639) 148S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by nvd, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames