ntcdev
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1477 W90D10L91)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose ntcdev (1491) Johnlike (1528) 50S
2 lose ntcdev (1507) softvoice722 (1500) 27S
3 win softvoice722 (1516) ntcdev (1491) 43S
4 win lungcu01 (1475) ntcdev (1475) 32S
5 win ntcdev (1461) Van_2lua (1427) 21S
6 win kone123 (1402) ntcdev (1447) 35S
7 win ntcdev (1430) thualientuc (1475) 36S
8 lose thanhnet (1497) ntcdev (1444) 38S
9 lose ntcdev (1459) thanhnet (1482) 64S
10 win ntcdev (1445) thanhtran (1397) 37S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by ntcdev, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames