nofreelunch
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1698 W363D27L271)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win nofreelunch (1684) toreal (1647) 34S
2 win BaoldCPSC (1485) nofreelunch (1674) 23S
3 lose nofreelunch (1691) Khahuras (1639) 1S
4 win nofreelunch (1681) chuvanhien (1487) 23S
5 win nofreelunch (1665) tungnt_bd (1666) 23S
6 lose nofreelunch (1683) goodmorning (1594) 1S
7 win nofreelunch (1667) tungnt_bd (1682) 48S
8 win pingpong66 (1443) nofreelunch (1658) 17S
9 win pingpong66 (1453) nofreelunch (1648) 28S
10 win nofreelunch (1638) ARAN100581 (1446) 33S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by nofreelunch, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames