nodrawok
Cờ nhanh: 1742 W50D29L63
Cờ chậm: 1500 W0D0L0)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win iLose (1784) nodrawok (1725) 24F
2 draw wigg (1830) nodrawok (1722) 1F
3 lose nodrawok (1740) buom_vang (1655) 34F
4 win iLose (1739) nodrawok (1724) 1F
5 lose Cruxifix (1923) nodrawok (1734) 24F
6 lose wigg (1810) nodrawok (1748) 57F
7 win Cruxifix (1889) nodrawok (1728) 48F
8 win wigg (1812) nodrawok (1709) 24F
9 lose nodrawok (1721) masterchef3 (1849) 36F
10 win diehard1 (1869) nodrawok (1701) 1F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by nodrawok, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames