nnhuynh2
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2533 W415D318L150)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose vodanh_daisu (2574) nnhuynh2 (2548) 92S
2 win nnhuynh2 (2547) u_s_a (1550) 11S
3 win Android (1731) nnhuynh2 (2545) 15S
4 win nnhuynh2 (2543) xsyx (1791) 18S
5 win xsyx (1793) nnhuynh2 (2541) 15S
6 win nnhuynh2 (2539) xsyx (1795) 30S
7 win xsyx (1797) nnhuynh2 (2537) 21S
8 win nnhuynh2 (2534) xsyx (1800) 21S
9 win xsyx (1803) nnhuynh2 (2531) 35S
10 win nnhuynh2 (2522) Ha______Tinh (2057) 26S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by nnhuynh2, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames