nnhuynh2
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2477 W633D514L226)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose quy_than (2732) nnhuynh2 (2495) 49S
2 win lithong (2058) nnhuynh2 (2485) 19S
3 win nnhuynh2 (2474) lithong (2069) 67S
4 win practice415 (2153) nnhuynh2 (2459) 1S
5 lose QuanChua (2673) nnhuynh2 (2479) 5S
6 draw YuHuang (2147) nnhuynh2 (2488) 39S
7 lose lamxung2017 (2556) nnhuynh2 (2517) 60S
8 draw nnhuynh2 (2515) lamxung2017 (2558) 81S
9 draw TrietHoang (2319) nnhuynh2 (2527) 34S
10 lose QuanChua (2647) nnhuynh2 (2553) 36S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by nnhuynh2, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames