nissan370z
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2034 W952D199L828)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win nissan370z (2025) comcoi (1800) 59S
2 lose JustFun (2101) nissan370z (2039) 32S
3 lose nissan370z (2054) JustFun (2086) 26S
4 win Cocom (2043) nissan370z (2038) 41S
5 lose nissan370z (2052) danghien68 (2095) 35S
6 lose danghien68 (2080) nissan370z (2067) 49S
7 win De1SW (2074) nissan370z (2051) 37S
8 win nissan370z (2036) Chiutuong53 (2023) 36S
9 lose Chiutuong53 (2006) nissan370z (2053) 61S
10 win cmlee (2045) nissan370z (2037) 147S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by nissan370z, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames