nissan370z
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2038 W1481D337L1313)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose nissan370z (2055) thinhvitinh1 (2015) 33S
2 win thinhvitinh1 (2030) nissan370z (2040) 45S
3 lose chuaras (2060) nissan370z (2055) 72S
4 win nissan370z (2040) satthu_z28 (2021) 34S
5 draw satthu_z28 (2021) nissan370z (2040) 18S
6 win phuchu (1989) nissan370z (2026) 126S
7 draw nissan370z (2026) coboho (2000) 62S
8 lose coboho (1983) nissan370z (2043) 41S
9 win tinweekwok (2028) nissan370z (2027) 28S
10 lose nissan370z (2040) sonanh (2135) 74S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by nissan370z, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames