nhattan
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1916 W517D45L527)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose tt_cotuong (2167) nhattan (1925) 42S
2 lose X_khien (2164) nhattan (1934) 71S
3 lose raw (2070) nhattan (1946) 15S
4 lose raw (2058) nhattan (1958) 53S
5 lose nhattan (1987) chuteu2010 (2030) 16S
6 win nhattan (1949) ervin (2056) 52S
7 lose chow847 (1949) nhattan (1965) 35S
8 win chow847 (1965) nhattan (1949) 87S
9 win vuongpham (1900) nhattan (1935) 20S
10 lose nhattan (1972) ailatoi (1882) 22S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by nhattan, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames