nguyen49
Cờ nhanh: 1476 W1D0L2
Cờ chậm: 1492 W19970D2042L19953)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win thitran91746 (1417) nguyen49 (1478) 39S
2 draw nguyen49 (1477) liew97 (1510) 51S
3 lose NickRico (1524) nguyen49 (1492) 34S
4 win nguyen49 (1474) NickRico (1542) 42S
5 lose giagia1949 (1551) nguyen49 (1488) 24S
6 win haima (1513) nguyen49 (1471) 21S
7 lose nguyen49 (1484) tkvu (1572) 29S
8 lose nguyen49 (1498) tkvu (1558) 57S
9 lose khinsiong (1568) nguyen49 (1512) 40S
10 win nguyen49 (1493) THO1217 (1597) 31S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by nguyen49, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames