nguoiodungve
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2693 W57D117L4)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw doccocuukiem (2744) nguoiodungve (2690) 44S
2 win nguoiodungve (2668) MoonLight (2502) 110S
3 draw nguoiodungve (2679) MoonLight (2491) 36S
4 win viethellome (1994) nguoiodungve (2675) 31S
5 win nguoiodungve (2648) Tuannhi (2568) 79S
6 draw nguoiodungve (2653) Tuannhi (2563) 20S
7 draw doccocuukiem (2708) nguoiodungve (2650) 24S
8 draw nguoiodungve (2656) CuuVyHo (2546) 30S
9 win nguoiodungve (2637) Meowwww (2425) 18S
10 win nguoiodungve (2614) yoyofun (2465) 23S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by nguoiodungve, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames