ngungohantin
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2403 W164D76L94)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win NoikhongSW (2327) ngungohantin (2374) 20S
2 lose ReLoi (2468) ngungohantin (2401) 62S
3 win oki (2425) ngungohantin (2366) 39S
4 lose ngungohantin (2390) thiengmacong (2509) 48S
5 draw ngungohantin (2395) MienCatTrang (2307) 139S
6 draw ngungohantin (2395) lebinhctkc (2406) 38S
7 draw VincentW (2350) ngungohantin (2397) 29S
8 draw VincentW (2347) ngungohantin (2400) 52S
9 lose Tour2018 (2447) ngungohantin (2431) 55S
10 draw ngungohantin (2431) GayDanhCho (2435) 32S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by ngungohantin, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames