ngungohantin
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2449 W139D60L66)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Steve_Lee (2538) ngungohantin (2410) 53S
2 win Cotan19 (2405) ngungohantin (2377) 34S
3 draw Cotan19 (2406) ngungohantin (2376) 25S
4 win tuanendo (2431) ngungohantin (2339) 41S
5 draw ParisByNight (2353) ngungohantin (2339) 35S
6 lose ngungohantin (2355) ParisByNight (2337) 1S
7 lose YaKuZa (2496) ngungohantin (2379) 131S
8 lose LongTu (2594) ngungohantin (2399) 46S
9 win ngungohantin (2367) minhtriet111 (2369) 37S
10 draw ngungohantin (2366) Phuog123 (2397) 79S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by ngungohantin, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames