nguhoingu
Cờ nhanh: 2161 W265D19L194
Cờ chậm: 1893 W977D158L756)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose nguhoingu (1905) phucnguyen (2032) 76S
2 lose ducqbui1 (1762) nguhoingu (1925) 32S
3 win nguhoingu (1914) cudenster (1767) 35S
4 lose TVDANG123 (1931) nguhoingu (1929) 67S
5 win nguhoingu (1912) TVDANG123 (1948) 39S
6 lose HoangDung84 (1978) nguhoingu (1926) 34S
7 lose nguhoingu (1941) HoangDung84 (1963) 30S
8 lose nguhoingu (1951) LENHHOXUNGG7 (2133) 4S
9 win nguhoingu (1940) langgialai (1774) 54S
10 lose nguhoingu (1957) cuongnghison (1912) 15S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by nguhoingu, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames