nguaconrx
Cờ nhanh: 2471 W68D6L7
Cờ chậm: 2447 W99D23L32)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose nguaconrx (2464) cheungwcc (2420) 19S
2 lose nguaconrx (2475) AikeuTuido (2623) 82S
3 win chuyenla (2226) nguaconrx (2466) 41S
4 win nguaconrx (2454) Tonhungvip (2352) 37S
5 win tranduymicha (1751) nguaconrx (2468) 37F
6 lose xoop (2533) nguaconrx (2468) 56S
7 draw nguaconrx (2468) tyha (2442) 46F
8 draw nguaconrx (2474) tyha (2256) 35S
9 win nguaconrx (2465) dududu1967 (2244) 15S
10 win dududu1967 (2254) nguaconrx (2455) 38S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by nguaconrx, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames