nguaconrx
Cờ nhanh: 2419 W64D3L7
Cờ chậm: 2457 W92D22L28)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win nguaconrx (2448) moveobject (2237) 17S
2 win moveobject (2247) nguaconrx (2438) 36S
3 win nhattuvisu (2253) nguaconrx (2428) 28S
4 lose nguaconrx (2441) AikeuTuido (2535) 36S
5 win nguaconrx (2432) spanky (2211) 33S
6 lose hungba_hn (2401) nguaconrx (2449) 25S
7 win Claire13 (2209) nguaconrx (2440) 32S
8 lose nguaconrx (2459) firstavenue (2340) 47S
9 draw NguyenTanDat (2443) nguaconrx (2459) 21S
10 win nguaconrx (2440) yoyofun (2555) 51S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by nguaconrx, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames