nguaconrx
Cờ nhanh: 2225 W74D6L20
Cờ chậm: 2106 W100D23L49)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Hai_Lua_04 (2133) nguaconrx (2121) 13S
2 lose dondema (2154) nguaconrx (2136) 8S
3 lose nguaconrx (2155) Hocotg (2037) 22S
4 lose duylinh2103 (2248) nguaconrx (2168) 25S
5 win chessr1 (1980) nguaconrx (2146) 20S
6 lose nguaconrx (2167) xiaotiantian (1989) 33S
7 lose nguaconrx (2241) kk92 (2225) 26F
8 lose Mahathir91 (2180) nguaconrx (2259) 24F
9 lose nguaconrx (2179) duylinh2103 (2293) 29S
10 lose duylinh2103 (2280) nguaconrx (2192) 17S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by nguaconrx, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames