ngocthang75
Cờ nhanh: 1994 W2779D88L2601
Cờ chậm: 2108 W1492D134L1280)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win ChuyenTriVit (1838) ngocthang75 (2091) 42S
2 lose ng_truc76 (1940) ngocthang75 (2112) 28S
3 win ngocthang75 (2101) ng_truc76 (1951) 19S
4 lose i_rule (2005) ngocthang75 (2141) 32S
5 win ChuyenTriVit (1897) ngocthang75 (2123) 31S
6 win ngocthang75 (2102) ChuyenTriVit (1918) 19S
7 win ChuyenTriVit (1941) ngocthang75 (2079) 17S
8 win ngocthang75 (2053) ChuyenTriVit (1967) 50S
9 lose ChuyenTriVit (1925) ngocthang75 (2095) 43S
10 win ngocthang75 (2071) ChuyenTriVit (1949) 28S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by ngocthang75, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames