newvtv
Cờ nhanh: 1865 W5753D786L7407
Cờ chậm: 1853 W133D24L134)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose newvtv (1881) XaXoai (1863) 63F
2 win playfast2017 (1959) newvtv (1863) 30F
3 win myvu (1950) newvtv (1844) 24F
4 win myvu (1970) newvtv (1824) 34F
5 lose spanky (2073) newvtv (1833) 31F
6 win nguyentuan12 (1831) newvtv (1817) 39F
7 win nguyentuan12 (1848) newvtv (1800) 36F
8 lose tongky217 (1936) newvtv (1812) 53F
9 lose tongky217 (1924) newvtv (1824) 62F
10 win michaeltfl (1956) newvtv (1804) 39F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by newvtv, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames