neverthua
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1894 W3838D414L3451)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose jiajia0215 (1675) neverthua (1941) 29S
2 win ThuLuyen_hp (1858) neverthua (1928) 25S
3 lose minhduc1956 (1800) neverthua (1948) 15S
4 lose thiamfo (1984) neverthua (1963) 27S
5 lose kenykeny (1979) neverthua (1978) 18S
6 lose tomnguyen246 (2004) neverthua (1993) 29S
7 draw Denver11 (2084) neverthua (1991) 44S
8 win AAmaster (1904) neverthua (1978) 42S
9 win AAmaster (1918) neverthua (1964) 40S
10 win PHUCAM (1919) neverthua (1949) 16S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by neverthua, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames