namtech06
Cờ nhanh: 1499 W12D0L13
Cờ chậm: 1643 W1579D104L1583)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win namtech06 (1627) h1969 (1641) 23S
2 lose h1969 (1625) namtech06 (1643) 34S
3 lose AnBinh2016 (1688) namtech06 (1658) 28S
4 win namtech06 (1641) AnBinh2016 (1705) 36S
5 lose MMi_Chip (1646) namtech06 (1657) 42S
6 lose namtech06 (1674) MMi_Chip (1629) 52S
7 win duydung1959 (1745) namtech06 (1656) 34S
8 win truongluong1 (1510) namtech06 (1645) 18S
9 win Hoang_Cuong1 (1637) namtech06 (1629) 20S
10 win nguyenban (1403) namtech06 (1620) 23S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by namtech06, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames