namhoa
Cờ nhanh: 1896 W2755D508L3152
Cờ chậm: 1884 W841D337L921)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win namhoa (1881) masteryoungs (1855) 41F
2 lose namhoa (1898) masteryoungs (1838) 47F
3 lose autopia (1911) namhoa (1914) 34F
4 win namhoa (1898) autopia (1927) 38F
5 lose namhoa (1912) Hpman05 (1971) 23F
6 draw namhoa (1908) xe_tang1 (2066) 23F
7 lose xe_tang1 (2055) namhoa (1919) 33F
8 lose namhoa (1933) bopbopbop (1990) 54F
9 lose bopbopbop (1975) namhoa (1948) 48F
10 win gdeng (1895) namhoa (1934) 28F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by namhoa, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames