namhoa
Cờ nhanh: 2011 W2768D511L3160
Cờ chậm: 1884 W841D337L921)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw namhoa (2004) dongduong (2250) 93F
2 lose dongduong (2241) namhoa (2013) 31F
3 win namhoa (1998) nxthanh67 (1983) 70F
4 win namhoa (1985) kisser (1907) 24F
5 win namhoa (1969) phucdoannhan (1987) 71F
6 win namhoa (1949) Viet1276 (2109) 31F
7 win namhoa (1931) hungma (2016) 17F
8 win hungma (2035) namhoa (1912) 20F
9 win namhoa (1897) tai59 (1871) 40F
10 lose namhoa (1912) fongnoumea (1916) 30F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by namhoa, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames