namhaingan
Cờ nhanh: 1434 W718D13L893
Cờ chậm: 1484 W2D0L3)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win yl_chooi (1439) namhaingan (1418) 1F
2 lose namhaingan (1434) yl_chooi (1423) 30F
3 lose VuMinhKhanh (1440) namhaingan (1450) 42F
4 win namhaingan (1434) VuMinhKhanh (1456) 37F
5 lose son5678 (1459) namhaingan (1449) 51F
6 draw namhaingan (1452) QuangHuyV4 (1329) 94F
7 win QuangHuyV4 (1342) namhaingan (1439) 42F
8 lose namhaingan (1450) Mike_Sailor (1594) 27F
9 win Mike_Sailor (1615) namhaingan (1429) 34F
10 lose namhaingan (1442) dungttttqn (1519) 13F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by namhaingan, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames