namhaingan
Cờ nhanh: 1500 W2626D56L3230
Cờ chậm: 1486 W3D0L4)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose welcome_tk (1641) namhaingan (1512) 40F
2 lose kenkin12 (1693) namhaingan (1522) 67F
3 win haikientuong (1474) namhaingan (1508) 27F
4 lose lo_tuc (1669) namhaingan (1519) 31F
5 lose namhaingan (1531) lo_tuc (1657) 47F
6 lose uongdungsct (1681) namhaingan (1542) 51F
7 lose CD39 (1555) namhaingan (1558) 48F
8 win namhaingan (1542) CD39 (1571) 25F
9 win namhaingan (1521) uongdungsct (1720) 51F
10 win namhaingan (1502) khongchoi (1631) 38F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by namhaingan, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames