namcaolanh1
Cờ nhanh: 1669 W20011D974L18945
Cờ chậm: 1622 W82D9L85)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose namcaolanh1 (1685) dinhhung_72 (1682) 50F
2 win namcaolanh1 (1669) dinhhung_72 (1698) 30F
3 lose namcaolanh1 (1685) Maruou (1655) 27F
4 lose namcaolanh1 (1702) Maruou (1638) 49F
5 lose namcaolanh1 (1717) khai282 (1747) 23F
6 lose khai282 (1731) namcaolanh1 (1733) 35F
7 lose namcaolanh1 (1749) songdeyeu217 (1723) 35F
8 win songdeyeu217 (1739) namcaolanh1 (1733) 32F
9 lose huangdi1 (1737) namcaolanh1 (1749) 45F
10 lose namcaolanh1 (1766) drthanh123 (1719) 31F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by namcaolanh1, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames