myownworld
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1715 W201D5L176)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win HOANGUSA (1710) myownworld (1699) 47S
2 lose myownworld (1711) qtu (1822) 37S
3 win siuhaha3323 (1637) myownworld (1697) 12S
4 lose myownworld (1713) minhthong01 (1690) 24S
5 lose minhthong01 (1673) myownworld (1730) 33S
6 lose myownworld (1742) Ongcuong (1862) 27S
7 lose Ongcuong (1849) myownworld (1755) 24S
8 win happyface123 (1765) myownworld (1739) 28S
9 lose myownworld (1755) happyface123 (1749) 27S
10 win HaoMai (1761) myownworld (1739) 32S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by myownworld, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames