muongi
Cờ nhanh: 1394 W8630D173L9677
Cờ chậm: 1741 W661D70L614)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose dacong (1754) muongi (1757) 24S
2 lose BaBua (1682) muongi (1775) 23S
3 win namnavibank (1791) muongi (1759) 23S
4 lose dangdinhhieu (1458) muongi (1408) 23F
5 win donna1982 (1651) muongi (1746) 60S
6 lose caothu2017 (1315) muongi (1400) 19F
7 lose muongi (1388) z123456 (1419) 24F
8 lose z123456 (1403) muongi (1404) 25F
9 lose Tho_le80_huu (1685) muongi (1764) 18S
10 lose laithieu (1413) muongi (1420) 24F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by muongi, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames