muatoisang
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2043 W344D15L282)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw diepminh (1814) muatoisang (2049) 37S
2 lose muatoisang (2080) namteo (2092) 44S
3 draw muatoisang (2068) trumcotuong7 (2290) 17S
4 win muatoisang (2045) sonquangai (1902) 34S
5 win muatoisang (2008) photainam (2101) 20S
6 lose na1028nam (2153) muatoisang (2020) 25S
7 lose muatoisang (2053) vuong81 (2033) 39S
8 win muatoisang (2013) happy2000 (2154) 18S
9 lose baochua2020 (2001) muatoisang (2029) 22S
10 lose thutinao (1998) muatoisang (2046) 13S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by muatoisang, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames