muathubuon
Cờ nhanh: 1995 W4551D143L3970
Cờ chậm: 2059 W157D9L111)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win duylang (1825) muathubuon (1984) 24F
2 lose muathubuon (2005) duylang (1804) 39F
3 lose Kiem_Ma9999 (1880) muathubuon (2025) 23F
4 lose muathubuon (2046) Kiem_Ma9999 (1859) 45F
5 lose Nini09 (1971) muathubuon (2064) 23F
6 win muathubuon (2050) Nini09 (1985) 34F
7 win locle1995 (1907) muathubuon (2038) 28F
8 win muathubuon (2026) locle1995 (1919) 44F
9 lose chandai9x (1861) muathubuon (2047) 28F
10 lose muathubuon (2069) chandai9x (1839) 77F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by muathubuon, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames