mt73
Cờ nhanh: 1953 W4154D217L3725
Cờ chậm: 1500 W0D0L0)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose arrowshot7 (1877) mt73 (1991) 39F
2 win Quaydaulabo (2098) mt73 (1972) 36F
3 win Claire13 (1956) mt73 (1956) 35F
4 win thuanuaroi11 (2063) mt73 (1937) 20F
5 lose Szep (1959) mt73 (1952) 31F
6 draw mt73 (1952) Szep (1959) 42F
7 win TeoMap1976 (1888) mt73 (1938) 14F
8 win mt73 (1927) wenqingxu (1770) 28F
9 win wenqingxu (1781) mt73 (1916) 28F
10 win mt73 (1895) weidongc (2069) 24F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by mt73, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames