mp2013
Cờ nhanh: 1508 W6D0L6
Cờ chậm: 1521 W5842D336L6539)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw mp2013 (1523) VanMinhN (1444) 88S
2 lose LXT1702 (1749) mp2013 (1532) 31S
3 lose silver_boat (1452) mp2013 (1550) 87S
4 win mp2013 (1537) silver_boat (1465) 68S
5 win mp2013 (1516) caothu07 (1710) 33S
6 win Satthu_7717 (1522) mp2013 (1500) 28S
7 lose mp2013 (1516) Satthu_7717 (1506) 30S
8 win haima (1458) mp2013 (1502) 34S
9 lose mp2013 (1518) leanvx (1494) 28S
10 win mp2013 (1502) leanvx (1510) 50S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by mp2013, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames